พันตะวันท่านสามารถเลือกแบบบ้านสวยทั้ง 100 แบบและสามารถลงทะเบียนจองแบบบ้านทางเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
และนำใบจองไปรับแบบบ้านได้ที่สำนักงานเขต
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ระบบสนันสนุน Chrome หากลงทะเบียนไม่ได้กรุณาตรวจสอบและติดตั้ง
แบบฟอร์มลงทะเบียนจองแบบบ้าน

รหัสแบบบ้าน :
แบบบ้าน :
สำนักงานเขตที่จะมารับแบบบ้าน :
ชื่อ - นามสกุล :
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13หลัก) :
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
แขวง :
เขต :
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ (10หลัก) :
อีเมล์ :
20-04-14

[กลับขึ้นด้านบน]